Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Autorijschool Zhora:

 

  • De cursist dient zich te houden aan de afgesproken plaats, datum en tijd. Cursist is verplicht een rijles 24 uur van tevoren te annuleren, anders wordt de geplande rijles in rekening gebracht.
  • De cursist is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt tijdens de rijles, zolang de schade niet is veroorzaakt met opzet, of door gebruik van alchohol of verdovende middelen.
  • De cursist is verplicht alle aanwijzingen gedurende de rijles van de instructeur op te volgen.
  • Autorijschool Zhora is verplicht de cursist een zo passend mogelijke rij-opleiding aan te zodat deze zo snel mogelijk zijn/haar rijbewijs te halen.
  • Autorijschool Zhora is verplicht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van haar leerlingen.